Skip to content
The Garage Mentor white hand logo 150x150px

The Garage Mentor

Search
Close this search box.

Правилно позициониране на автосервиз на пазара за авто услуги

Правилното позициониране на автосервиз на пазара за авто услуги е изключително важно целенасочено действие за доброто му функциониране и подсигуряване на бъдещето. Всеки собственик на автосервиз, който желае да бъде помнен достатъчно дълго като фактор на пазара, би следвало сериозно да помисли и приложи следните принципи.

Тук ще прочетете как се прави позициониране на автосервиз на пазара за авто услуги

Тази статия ще ви даде отговори и решения за въпроси и проблеми с които вероятно вече се сблъсквате във вашият автосервиз.
Управител, обмислящ позициониране на автосервиз на пазара за авто услуги.
Съвременната авторемонтна индустрия е изпълнена с примери за успешни, по-малко успешни или изобщо (не)успешни автосервизи, някои от които тъкмо са отворили, други тъкмо са фалирали, а трети отдавна са „на сянка“ и нямат намерение да излязат от там.
Навярно много управители си задават въпроса на какво се дължат подемите, спадовете и катаклизмите в този бранш и живеят в тревогата за бъдещето си.
Ако попитаме някои от засегнатите, мнозинството биха отговорили, че успехите или неуспехите им се дължат на местоположението, трафика, пътната инфраструктура, близкия светофар, паркоместата, табелата, моментната икономическа ситуация, късмета и т.н. Някои дори ги отдават на семействата или домашните си любимци. Дотук само външни причинители.
Но хората врели и кипели в индустрията и инвестирали средства и време в бизнес и маркетинг обучения с невъоръжено око биха установили, че успехите и неуспехите им се дължат на случайно или преднамерено прилагане на някакви или пропускането на прилагане на каквито и да било правилни решения и похвати в ръководенето на автосервиза.
Ако разгледаме един автосервиз като жив организъм (тяло), какъвто той реално е, ценностите, целите и практиките в автосервиза представляват костната структура с определена здравина. Структурата и здравината определят работата, която може да извърши тялото като съвкупност от тип, качество и количество услуги срещу съответно заплащане.
Ако костната структурата има дефекти, организма няма да е достатъчно силен и ще се движи с болка, чести спирания и дори падания под собствената си тежест.
Така или иначе нищо от това не би имало значение, ако „тялото“ лежи. За да е полезно, обаче, то трябва да се изправи, позиционира и работи.
И така, привеждането и поддържането на автосервиз в натоварена работа първо налага позициониране. Органа, следящ и корегиращ позицията и натоварването е „мозъка“ (управителя), преценявайки формата и здравината на костната структура (ценности, цели и практики), работата (вид, качество, количество и ценина услуги) и околната обстановка (пазара).
Интересен факт
Ако бъдат запитани къде е основата на мозъка, повечето хора биха посочили основата на главата си. Но на практика, мозъка продължава до долната част на гръбначния стълб и това е частта, която се грижи за физическото оцеляване на организма. Тя е способна да поеме командването над тялото във всеки един момент на заплаха за живота. Не ви се вярва? Пробвайте да задържите дъха си докато умрете. В критичен момент, гръбначния мозък поема контрола и ви „ритва отзад“ да си отворите устата и да вдишвате.
И ако ви се случи някой да ви попита каква е основната цел на бизнеса ви, моля, не казвайте, че е да се замогнете или да си осигурите прехрана. Това моментално издава малформация в „костната структура“ и „гръбначния мозък“. Тялото ще загине без идеали, които да добавят „духовни калории“ когато прехраната е оскъдна (защото такива моменти все пак се случват).
Нека приемем, че качествата, мечтите и навиците на управителя представляват „гръбначния мозък“. Те принуждават „тялото“ да мърда и съпротивлява, когато има опасност да му се случи нещо лошо.
Ако гръбначния мозък има малформации, организмът не може да се движи и загива. Ако гръбначния мозък е здрав и функционира, но пропусне да промени нещо в решаващ момент, има опасност организма да загине. Ако околната обстановка не съответства на работата се налага преосмисляне и препозициониране. Ако товара е прекалено тежък или лек се налага преосмисляне и препозициониране. Ако костната структура не е достатъчно силна и издръжлива – преосмисляне и препозициониране.
Във всички ситуации, главният и гръбначният мозък играят решаваща роля, т.е. управителя с всичките си добродетели, принципи и навици.
Примера има за цел да покаже колко важни са позицията на автоработилницата и ролята на управителя/администрацията за поддържането на живота ѝ.

Дефиниране на позициoниране на автосервиз на пазара за авто услуги

Някъде може да съществува научна дефиниция за термина позициониране, но аз ще предоставя своята, която се базира на опита ми в авторемонтния сектор и пасва на спецификата му.
Позициониране на автосервиз е привеждането и поддържането му в състояние пригодно за извършване на работа с предмет, качество, количество или цени (работата) съответстващи на уникалните му ценности, стремежи и практики (костната му структура) и на условията на пазара (околната обстановка).
Всички блага, които определен автосервиз ще генерира с работата си са строго обвързани с особеностите на „мозъка“, „костната структура“, „работата“, „обстановката“ и инстинкта му за оцеляване и го правят доста различен от всички останали.
Има още една важна съставка, която умишлено пропусках до този момент. За дългосрочната успешна работа на тялото е необходима ПРАВИЛНА позиция.

Що е „Правилно“ позициониране на автосервиз на пазара за авто услуги?

Правилно позициониране на автосервиз на пазара за авто услуги - сравнение с позициониране на човешко тяло.
ПРАВИЛНАТА позиция е тази, която ще определи дали един автосервиз ще се задържи изправен и работещ дълго, за да генерира блага за себе си(репутация и възходящи печалби) и обществото (доволни постоянни клиенти) или ще се изтощи и падне бързо.
Предоставям своята дефиниция за правилна позиция, така както е произлязла от опита ми в извършване и упраление на авто ремонти и авто продажби. Приемете я като формула за успешно превземане на пазарна ниша. А тя гласи:
  • Правилното позициониране е постоянен процес на премерено изследване („мозък“ в действие) на пазара (обстановката), последвано от корекции в действията („главния и гръбначния мозък“ работят в тандем) по предоставяне и популяризиране (маркетинг) на съответни авто услуги с предмет, качество, количество и цени (работата), подхождащи на уникалните ценности, цели и практики в автосервиза (костната структура), така че той да заеме и доминира пазарната ниша (остава ефективно работещ) за дълго време (и създава блага за себе си и обществото).
От формулата става ясно, че управителя („мозъка“) трябва да работи постоянно във физическия смисъл. Също, прави впечатление фразата „премерено изучаване на пазара“. Защо е там и какво значи?
Би следвало изучаването на пазара да е неразделна част от практиката на всеки автосервиз, тъй като без премерено изучаване няма как да се внедряват или корегират услугите, съответстващи на нуждите и изискванията на пазара по отношение на предмет, качество, количество и цени.
Характеристики на премереното изучаване са обсег на изследването, цел, продължителност и краен резултат. Ако го няма, можем да говорим за хаотично предоставяне на услуги, които затвърждават убеждението, че успеха или неуспеха на автосервизите се дължи на външни фактори като упоменатите по-горе.
Естествено е да се заключи, че позиционорането и още повече правилното позициониране са два динамични процеса, които изискват отговорно отношение и обмислени действия от управителите. С други думи, управителите би трябвало да извършват постоянно динамично проследяване на пазара и необходимите корекции в „стойката“ на бизнеса.
Бих искал също да обърна особено внимание на частта отнасяща се за ценностите, целите и практиките в автосервиза. Какво точно е значението им? Те са неразделно свързани с добродетели, стремежите, мечтите, поставянето в услуга на обществото и постоянно усъвършенстване на главата на фирмата – управителят. Безбройните доказателства сочат, че тези са основните крепежни елементи зад всеки преуспял бизнес в света.
И ако изберете произволено който и да е от 4-те параметъра Вид, Качество, Количество или Цена на една услуга и го комбинирате със съвкупността от ценности, цели и практики в автосервиза, ще получите напълно конкурентоспособен авторемонтен бизнес, който има потенциала да се наложи и доминира пазара с определената услуга за дълги години.
Тъй като процеса е енергоемък и продължителен, управителят на автосервиза трябва да е човек със солидни принципи, силна вътрешна мотивация и непреклонна вяра в крайния резултат.
Последното изречение тъкмо ми напомни любимо изказване на един от моите ментори: „Когато откриеш нещото, което толкова обичаш да вършиш, че както дишането би го правил с лекота без да ти се заплаща, тогава си на път да постигнеш сериозни успехи.“
Само огромната обич към това, което някой прави и служи на другите без очакване за ответна награда би го поддържала в трудните моменти.
Повтарям си този принцип в моменти, когато изпитвам колебания за правилната посока или загубвам вяра. Така никога не забравям какво и защо го правя, както би трябвало да се случва с всеки авто бизнесмен.
Нека обобщим какво е добре да запомните от тази статия: Управителят на автосервиза е индивида, който поема отговорността и задължението за изследване на пазара и корегиране на услугите, маркетинга, цените, натоварването, ценностите, целите и практиките в автосервиза, за да удовлетвори нуждите и изискванията на пазара. Задължението е постоянно и веднъж привел бизнеса си в оптимална „стойка“, той може да задържи работната позицията с години. Но ако спре да върши каквото му е отредено, автосервизът е обречен да изчезне.
В метафоричната си форма, същото изглежда така: Автосервиза е жив организъм, който без правилно функциониращ мозък и правилна работна позиция на тялото не може да оцелява и се развива.
Скъпи управителю, благодаря за времето отделеното за прочитането на статията и се надявам тя да ви е дала отговорите и решенията, които обещах в началото.
Ако все пак имате нужда от консултиране и помощ относно стъпките за правилно позициониране на вашия автосервиз на пазара за авто услуги, не се колебайте да се свържете с мен.
en_GBEnglish

Book a 30-minute Free virtual discovery meeting.

Let’s find out if we are a fit.